Wat doen we

Controle

We controleren jaarrekeningen

We controleren of de jaarrekening het door de wet vereiste inzicht geeft. Bij de overheden en maatschappelijke organisaties waarvoor wij werken, doen we ook onderzoek naar financiële rechtmatigheid.

 

We onderzoeken subsidieverantwoordingen

We onderzoeken of de verantwoording correct is en of er aan de subsidieregels en voorschriften is voldaan. Voorbeelden zijn subsidies van het rijk, provincies, gemeenten, maar ook Europese en andere specifieke fondsen.

 

We voeren ook andere controles uit

Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar de naleving van overeenkomsten en controleren we omzetopgaves of niet-financiële informatie, zoals inhoudelijke prestatiegegevens. We werken samen met de opdrachtgever de controleopdracht én de vorm van rapportage uit. Zo leveren we zekerheid op maat.

Advies

We adviseren op de gebieden die we onderzoeken

Op de gebieden waar we controles en onderzoeken uitvoeren, kunnen we ook adviseren. De aard en inhoud van de opdrachten en de rapportages stemmen wij nauwkeurig af met onze opdrachtgevers.

 

We zijn ons bewust van relevantie en maatschappelijke houdbaarheid

Onze adviseurs zijn deskundig, want ze zijn gespecialiseerd en ervaren in de sector waarin ze werken. Hun specialisme wordt versterkt door betrokkenheid en functionele creativiteit. Ze zijn zich er zeer van bewust dat hun adviezen voor de opdrachtgever relevant moeten zijn, maar ook dat deze maatschappelijk houdbaar dienen te zijn.

Training

We bieden trainingen op maat binnen en buiten onze Academy

Door onze controles, onderzoeken en adviezen leren we de organisaties van onze opdrachtgevers goed kennen. Maar de opdrachtgevers ons ook. Daarom worden we gevraagd om op basis van onze expertise specifieke trainingen voor hun medewerkers te verzorgen, op diverse niveaus. Daartoe bieden we – binnen en buiten onze Academy -trainingen op maat, passend bij de mensen én het werk dat ze moeten uitvoeren.

BEHOEFTE AAN INFORMATIE?
GRAAG EEN AFSPRAAK PLANNEN?