PRIVACYVERKLARING

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy goed te beschermen. Daarom laten we u via deze weg weten hoe wij gegevens verzamelen en waar wij deze voor gebruiken. De privacyverklaring is van toepassing op HZG Accountants & Adviseurs – handelsnaam van Hofsteenge Zeeman Groep B.V. en is als volgt opgebouwd:

1. Doeleinden van gegevensverwerking;
2. Marketingactiviteiten;
3. Sollicitaties;
4. Beveiliging van onze website;
5. Recht op inzage van persoonsgegevens;
6. Recht om een klacht in te dienen;
7. Bewaartermijn en reden;
8. Cookies;
9. Aanpassingen van het beleid;
10. Contactgegevens.

1. Doeleinden van gegevensverwerking

Op onze website worden persoonlijke gegevens verwerkt voor het beantwoorden van uw vragen. Zo heeft u onder andere de mogelijkheid om ons contactformulier in te vullen. Dit gebeurt via een beveiligde verbinding. Om onze diensten te kunnen optimaliseren, kan het zijn dat er gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren. Daarmee ondervindt u een prettigere ervaring op onze website.

HZG Accountants & Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

HZG Accountants & Adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

HZG Accountants & Adviseurs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2. Marketingactiviteiten

Wij houden bij hoeveel bezoekers wij op onze website krijgen. Daarmee kunnen we onder andere meten op welke pagina’s een bezoeker zich veelal bevindt. De IP-adressen zijn, via Google Analytics opgeslagen volgens de normen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Daarnaast kunnen wij klantgegevens bewaren en opslaan. Deze gegevens gebruiken we onder andere om de relatie met onze klanten te onderhouden. Hierbij kunt u denken aan communicatie over lopende opdrachten/werkzaamheden of over onze diensten.

Inkoop / leveranciers:

HZG Accountants & Adviseurs verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van de overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die HZG Accountants & Adviseurs verwerkt van haar leveranciers zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

3. Sollicitaties

Als je bij HZG Accountants & Adviseurs solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens (CV) verwerkt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. HZG Accountants & Adviseurs gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces. Indien er geen vervolg contact zal zijn zal HZG Accountants & Adviseurs de gegevens vernietigen.

4. Beveiliging van onze website

HZG Accountants & Adviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HZG Accountants & Adviseurs maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw via de website verkregen persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HZG Accountants & Adviseurs verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HZG Accountants & Adviseurs op via contact@hzgaccountants.nl
HZG Accountants & Adviseurs.nl is een website van HZG Accountants & Adviseurs B.V.

Website van derden:

Op de sites van HZG Accountants & Adviseurs kunnen links voorkomen naar andere websites. HZG Accountants & Adviseurs kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. U kunt voor informatie hierover de privacy statements op de websites die u bezoekt raadplegen.

5. Recht op inzage van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@hzgaccountants.nl. HZG Accountants & Adviseurs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Recht om een klacht in te dienen

Als bezoeker van onze website heeft u ten alle tijden het recht om een klacht in te dienen. U kunt een klacht indienen bij het Meldpunt AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

7. Bewaartermijn en reden

HZG Accountants & Adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Klantgegevens:

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van HZG Accountants & Adviseurs. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart HZG Accountants & Adviseurs niet langer dan noodzakelijk uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Leverancier gegevens:

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

8. Cookies

Bij bezoek aan de website van HZG Accountants & Adviseurs verzamelen wij door middel van cookies informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren. U kunt cookies ook uitschakelen voor onze website. Deze wijzigingen kunt u instellen in uw browser.

9. Aanpassingen van het beleid

HZG Accountants & Adviseurs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

10. Contactgegevens

HZG Accountants & Adviseurs B.V.
Laan Corpus den Hoorn 200
9728 JS Groningen
KvK 55667945
Telefoon: 050 21 13 660
E-mailadres: contact@hzgaccountants.nl

BEHOEFTE AAN INFORMATIE?
GRAAG EEN AFSPRAAK PLANNEN?