Accountants voor het onderwijs

Advies aan de voorkant

De hedendaagse vraagstukken in het onderwijs vragen van accountants creativiteit en flexibiliteit op basis van kennis en betrokkenheid. Daarom vraagt men ons om naast de controle als adviseurs mee te denken en te adviseren aan de voorkant. Bijvoorbeeld over hoe je de organisatie aangesloten houdt op de ontwikkelingen in de omgeving. Vaak helpen we opdrachtgevers - in deze sector net zoals in de andere sectoren waarvoor we werken - bij het zoeken, vinden of ontwikkelen van wegen om dat te bereiken wat men wil bereiken. En om te kunnen bijsturen als daar behoefte aan is. We streven er hierbij naar om onszelf zoveel mogelijk overbodig te maken. Dan hebben we ons werk goed gedaan.

Sietse Hofsteenge, specialist voor het onderwijs:

“Ook in het onderwijs controleren we jaarrekeningen. Maar we doen ook hier meer. Want de eisen die aan het onderwijs worden gesteld zijn uiteenlopend en dynamisch. Dat eist veel van het schoolbestuur en vraagt om een duidelijke visie. We ondersteunen scholen, met advies gebaseerd op ervaring.”

Accountants voor het onderwijs | HZG Accountants & Adviseurs

Dilemma’s

“De demografische ontwikkelingen raken het onderwijs. Hoe houd je bijvoorbeeld tijdens het krimpen van je doelgroep toch de diverse richtingen in stand? Anders gezegd: hoe blijf je diversiteit bieden op niveau onder dynamische omstandigheden? Maar er kunnen ook heel andere dilemma’s spelen. Bijvoorbeeld: hoe kun je bij toenemende schaalgrootte toch de menselijke maat handhaven?”

“Als je transparant offreert, heb je nooit discussie over facturen.”

DRS. ELLEN ZEEMAN RA MGA

Altijd al accountant in het onderwijs willen zijn?

Wij werken voor scholen, culturele instellingen, gemeenten en meer...