Accountants voor Overheidsorganisaties

Overheid &
Samenwerkingsverbanden

Voor overheden en overheidsorganisaties controleren we de jaarrekeningen en subsidiedeclaraties. En we adviseren ze. Deze organisaties kennen geen winstoogmerk, maar streven wel naar optimale dienstverlening aan de inwoners in het algemeen en hun specifieke doelgroepen in het bijzonder. En: de verwachtingen van de maatschappij blijven groeien. Daarom worden er steeds hogere eisen gesteld aan de bedrijfsvoering en de organisatie van de administratie. Onze adviseurs werken voor deze sectoren vanuit een intrinsieke motivatie en betrokkenheid. We begrijpen de maatschappelijke relevantie van deze organisaties. Bovendien zijn we ons voortdurend bewust van de politieke dimensie waarin ze opereren. Daarbij stellen we ons steeds vragen als: waar gaat het nu echt om? En: doe je als organisatie de dingen die je goed moet doen ook werkelijk goed? Kan het ook anders, effectiever? Vaak wel.

Sietse Hofsteenge, specialist voor overheden:

“Onze opdrachtgevers in deze sector variëren van gemeenten tot en met regionale samenwerkingsorganisaties, zoals de brandweer, sociale dienst en de GGD. Net zo gevarieerd als deze organisaties en hun doelstellingen zijn de vraagstukken die ze moeten oplossen.”

Accountant voor overheid | HZG Accountants & Adviseurs

Inrichten van processen

“Neem bijvoorbeeld gemeenten. De een heeft te maken met herindeling, een andere met krimp. Rurale problematiek vraagt weer om een andere aanpak dan urbane. Jeugd, WMO, grondexploitatie - noem maar op - het bezit allemaal een eigen dynamiek. Er is veel gedelegeerd door de rijksoverheid. De constante factor hierbij is: hoe kan de organisatie snel en goed inspelen op veranderende wet-regelgeving en nieuwe taken.”

"Complexe ketens in organisaties vragen om efficiënt en effectief inrichten van processen.”

DRS. SIETSE HOFSTEENGE RA

BEHOEFTE AAN INFORMATIE?
GRAAG EEN AFSPRAAK PLANNEN?