Accountants voor Zorg & Welzijn

Maatschappelijk vergrootglas

Bij alles wat we doen voor uiteenlopende organisaties in zorg & welzijn, realiseren we ons steeds: deze organisaties staan continu voor complexe opgaven. Grote gemene deler van deze opgaven: op een zorgvuldige manier menselijkheid bieden. Dat moet gedaan worden binnen een zeer dynamische omgeving en onder wisselende voorwaarden. Bovendien ligt dit alles onder het maatschappelijk vergrootglas. Daarom ondersteunen we deze organisaties waar we kunnen. Hoe? Door vanuit onze expertise de individuele organisaties specifieke diensten en oplossingen te bieden. Dit doen we op basis van grote betrokkenheid en door voortdurend mee te denken.

Ellen Zeeman, specialist voor zorg & welzijn:

“Het is een groot goed: het bieden van individuele zorg en een acceptabel niveau van welzijn. Dat vinden we allemaal heel vanzelfsprekend. Voor de organisaties die het moeten realiseren blijft het voortdurend een enorme uitdaging. Die uitdaging lijkt in complexiteit alleen maar toe te nemen. Wij kunnen daarbij ondersteunen, vanuit controle en advies, maar we kunnen ook op interimbasis leiding geven aan bedrijfsvoeringsprocessen”

Accountants en adviseurs voor Zorg & Welzijn | HZG Accountants & Adviseurs

Ingewikkelde processen

“Bepaalde overheden of organisaties zijn hoofdverantwoordelijk voor het garanderen van die zorg en welzijn. Maar het daadwerkelijk realiseren vereist vaak complexe afstemming tussen verschillende organisaties. Dat resulteert vaak in ingewikkelde processen en uitgebreide informatie-uitwisseling.”

“Als je transparant offreert, heb je nooit discussie over facturen.”

DRS. ELLEN ZEEMAN RA MGA

BEHOEFTE AAN INFORMATIE?
GRAAG EEN AFSPRAAK PLANNEN?